1) Заява про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

2) Письмова згода заявника на обробку персональних даних.

3) Нотаріально посвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту.

4) Документи про підтвердження наявності у заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки:


а)документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію трудової книжки;

б)Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката; індивідуальні відомості з Пенсійного фонду України про застраховану особу форми ОК-7 або ОК-5.


5) Довідка про відсутність судимості.

6) Медична довідка форма № 122-2/о.

7) Власноруч написана, засвідчена особистим підписом,  довідка про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право  на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва.

8) Копія паспорта громадянина України.


9) Копія ідентифікаційного коду.