На адресу голови Ради адвокатів Івано-Франківської області надійшло звернення групи адвокатів Івано-Франківської області з проханням розглянути на засіданні Ради регіону можливість щодо створення осередку молодіжного Комітету НААУ – «UNBA NextGen» та погодити призначення представником Комітету у Івано-Франківській області кандидатуру Помазановської Олени Ігорівни.

            За результатами розгляду звернення Рада адвокатів Івано-Франківської області вирішила підтримати ініціативу діяльності молодіжного комітету НААУ - «UNBA NextGen», як постійно діючого колегіального дорадчого органу, створеного при Національній асоціації адвокатів України, метою діяльності якого є забезпечення якісного, прогресивного, ефективного та сталого розвитку адвокатури України з точки зору синергії поколінь. Діяльність молодіжного Комітету НААУ – «UNBA NextGen» регламентована у відповідності до Положення, яке затверджене у новій редакції рішенням Ради адвокатів України від 25.07.2018 року за № 110. Вказаним Положенням не передбачено можливості створення осередку молодіжного комітету в регіонах. Водночас, відповідно до п. 3.3 Положення, - членом Комітету може стати будь-яка особа, яка відповідає наступним критеріям: є адвокатом або помічником адвоката, внесеним до Єдиного реєстру адвокатів України, та висловила бажання брати активну участь для реалізації цілей та завдань Комітету. Слід відмітити, що за діючим Положенням у контексті «молодий адвокат» є адвокат віком до 40 років включно. Відповідно до п. 3.4. Положення, - для представництва Комітету в регіонах України, забезпечення належного рівня комунікації та реалізації цілей Комітету Рада Комітету, за попереднім погодженням з Заступником Голови НААУ, з урахуванням рекомендацій Ради адвокатів відповідного регіону, призначає представників Комітету у регіонах України.

          Виходячи із змісту регламентуючих документів, а також приймаючи до уваги наявність у регіоні значної кількості молодих адвокатів, задля забезпечення рівних можливостей розвитку та вдосконалення усіх молодих адвокатів, створення конкурентних засад на право представництва Комітету НААУ – «UNBA NextGen»  в залежності від особистих та ділових якостей кожного адвоката, - Рада адвокатів Івано-Франківської області звертається до молодих адвокатів області з проханням в термін до 05.12.2019 року подати на розгляд Ради адвокатів Івано-Франківської області  свої кандидатури щодо здійснення можливого представництва Комітету для підготовки  відповідних рекомендацій до Ради Комітету.

 

З повагою,

Голова ради адвокатів

Івано-Франківської області           Петрова С.Д.