Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності утворюється згідно із рішенням Ради адвокатів України. Комітет утворюється з метою підвищення авторитету Адвокатури в державі та суспільстві шляхом об’єднання зусиль адвокатів для ефективної реалізації та захисту своїх професійних прав, а також забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Метою створення Комітету є захист професійних, соціальних та інших прав адвокатів, організація сприяння забезпечення гарантій адвокатської діяльності, та забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

Членом  Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності  Національної  асоціації адвокатів України обрано адвоката Ради адвокатів Івано-Франківської області Стрипу Ігоря Степановича.

Комітет  здійснює  захист інтересів адвокатів, систематизацію та аналітику правопорушень відносно адвокатів, здійснює відповідні попереджувально-профілактичні заходи й  забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій.

Основними завданнями Комітету є:

 • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у галузі захисту  прав та інтересів адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської діяльності;
 • Виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення  професійних прав та  інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності, які відбулись на території України;
 • Здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності;
 • Створення і систематичне вдосконалення необхідних заходів оперативного  реагування при порушенні законних прав та інтересів адвокатів, а також гарантій  адвокатської діяльності;
 • Оперативне реагування на кожне звернення адвоката, яке стосується діяльності  Комітету;
 • Представництво інтересів адвокатів у правоохоронних органах, органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, судах,  громадських об’єднаннях.
 • Вжиття відповідно до чинного законодавства України, від імені Ради адвокатів України, заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами порушень професійних прав та гарантій адвокатської діяльності;
 • Внесення пропозиції  щодо усунення виявлених порушень і
  недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущенних порушеннях;
 • Проведення роз’яснювальної роботи серед адвокатської спільноти, щодо способів та практики самостійного захисту своїх
  прав та гарантій адвокатської діяльності;
 • Інформування адвокатської спільноти та громадськості щодо розгляду питань, які віднесені до компетенції Комітету ;
 • Вивчення думки адвокатської спільноти, щодо стану дотримання прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності
  і прийняття її до уваги у своїй роботі;
 • Аналіз додержання законності  правоохоронними органами
  під час проведення  слідчих дій відносно адвоката;
 • Контроль, аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення професійних прав  адвокатів в Україні, своєчасне інформування керівництва Ради адвокатів України;
 • Участь у розгляді та підготовці пропозицій Комітету щодо вдосконалення  організації захисту інформації, яка становить державну, адвокатську, комерційну,  банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію;
 • Участь у розробці та реалізації системи заходів, які проводяться у взаємодії з  правоохоронними органами щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності, майна  адвокатів і членів їх сімей від злочинних посягань, інших  протиправних дій;
 • Організація роботи телефону «гарячої лінії»  Ради адвокатів України, забезпечення оперативного опрацювання інформації, що надходить, а також вжиття необхідних заходів реагування щодо порушення прав адвокатів.
 • Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав адвокатів у частині запобігання та протидії правопорушенням, пов’язаним із  здійсненням адвокатської діяльності, участь в укладанні у встановленому законом порядку договорів з органами адвокатського самоврядування інших держав.